Impressum


Impressum

Właścicielka firmy: Pani mgr Gabriele Schlappinger
Magister nauk ekonomicznych
Członek Wiedeńskiej Izby Handlowej
Działalność firmy: Wynajem nieruchomości
Siedziba firmy: Pezzlgasse 36/Top 6, 1170 Wiedeń
Dane kontaktowe: Telefon: +43 (0) 664 460 16 44
office@apartmentsinwien.at
www.ApartmentsInWien.at
UID: ATU 65035909
Teksty i zdjęcia Wiednia: © Gabriele Schlappinger
Zdjęcia nieruchomości: © Anastasia Osipova, Verena Prinz

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, nawet w części, wyłącznie za pisemną zgodą.

Ochrona danych, „Google Analytics“

Jeśli na łamach tej witryny internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów zamieszkania), to udostępnienie tych danych przez użytkownika odbywa się całkowicie na zasadzie dobrowolności.
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „Cookies”, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje na temat korzystania z tej witryny generowane przez cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej witrynie internetowej, adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google
wykorzysta te informacje do interpretacji korzystania z tej witryny przez użytkowników, do sporządzenia raportów o aktywności na tej witrynie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora tej witryny internetowej innych usług związanych z wykorzystaniem tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP, przesłany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analitycs, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików „cookies”, jednak pragniemy poinformować, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Można także zablokować rejestrowanie danych zapisywanych poprzez pliki „cookies”, dotyczących korzystania z tej witryny internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), a także ich przesyłanie do firmy Google i ich przez nią przetwarzanie. W tym celu należy pobrać i zainstalować poniższą wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem wtyczek Facebooka

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać na naszej witrynie przez logo Facebooka lub “przycisk Like” (“Lubię to”). Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć pod tym adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Odwiedzając nasze strony, przez wtyczkę zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzyma przez to informacje, że przy pomocy Państwa adresu IP odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeśli klikniecie Państwo na “przycisk Lubię to” Facebooka, będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku, możecie połączyć zawartości naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako operator witryny nie otrzymujemy wiadomości o treści przekazywanych danych jak również na temat ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji znajduje się w zasadach wykorzystania danych Facebooka na stronie: http://de-de.facebook.com/policy.php Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook przyporządkował wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika, wylogujcie się ze swojego konta na Facebooku.
Źródło: eRecht24.de

Skuteczność prawna niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, z której to przekierowano na tę stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są w części lub w całości zgodne z obowiązującym prawem, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

Chat öffnen
1
Scan the code
Guten Tag 👋
Wie kann ich Ihnen behilflich sein?